ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติ/ปรัชญา/วิสัยทัศ โครงสร้างผู้บริหาร บุคลากร หลักสูตร กระดานสนทนา     

ปัจจุบันผู้คนพูดเกี่ยวกับยุคสารสนเทศว่าเป็นยุคที่นำไปสู่ยุคแห่งองค์ความรู้หรือปัญญา

» แจ้งข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 17-07-2014
โครงการกัลยาณมิตรทางวิชาการครั้งที่ 5 : ภาษาไทยกับนวัตกรรมการอ่านแบบ PISA » รายละเอียด

 04-02-2014
สองประสานภาษาไทย จัด 7 กิจกรรมยกระดับการพัฒนานักศึกษา“ไทย-จีน”สู่ความเป็นเลิศ » รายละเอียด

 02-01-2014
ปัจจุบันผู้คนพูดเกี่ยวกับยุคสารสนเทศว่าเป็นยุคที่นำไปสู่ยุคแห่งองค์ความรู้หรือปัญญา » รายละเอียด

ทั้งหมด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

can not connect Database: flickr flickr flickr flickr flickr flickr flickr

ข่าวกิจกรรม

can not connect Database:

2014-03-04  จำนวนรูปภาพ 7

img

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ... รายละเอียด

2013-08-09  จำนวนรูปภาพ 9

img

โครงการจัดบริการนักศึกษาอบรมทำขนม 9 สิงหาคม 56 ... รายละเอียด

2013-08-08  จำนวนรูปภาพ 5

img

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 8 สิงหาคม 2556 ... รายละเอียด


กิจกรรมทั้งหมด